Portale - Programista

Programista aplikacji internetowych

"Wiedza człowieka nie jest w stanie
przekroczyć granic jego doświadczenia."
John Locke

Portfolio » portalekilka wybranych ważniejszych projektów, których jestem twórcą lub współtwórcą:

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/
TOPEXPERT
Technologie: PHP, XHTML/CSS, Flash, XML, JavaScript, MySQL
Panorama InternetuPanorama Internetu
www.epf.pl
Technologie: PHP, XHTML/CSS, XML, JavaScript, MySQL, Java, Perl
Valid XHTML 1.0 Transitional